Skip to main content

Satakunnassa edistetään koko Suomen taloudellista hyvinvointia

Teollinen ja uudistuva Satakunta tuottaa vienti-ylijäämää, ruokaa ja energiaa muulle Suomelle. Näin ollen Satakunta tuottaa oman maakunnan ohella hyvinvointia myös koko Suomeen. Satakunta on avoin, vientivetoinen ja kansainvälinen teollisuusmaakunta, johon yritykset uskovat ja investoivat.

Mielenkiintoisia työtehtäviä useilla eri toimialoilla

Satakunnassa on tarjolla monen alan työmahdollisuuksia. Maakunnan vahvuutena on monipuolinen elinkeinorakenne, jonka ansiosta useilla eri toimialoilla on tarjolla runsaasti työpaikkoja. Elinvoimaisen ja kasvuhakuisen työelämän ansiosta yrityksissä ollaan kiinnostuneita monenlaisesta osaamisesta.

Kehityksen ja innovatiivisen teknologian ansiosta uusia mielenkiintoisia työtehtäviä ja työpaikkoja on tarjolla elintarvike-, energia- ja biotaloudessa sekä teknologia- ja meriteollisuudessa. Satakunnassa tuotetaan paljon hyvinvointi- ja terveyspalveluita. Sosiaali- ja terveysala tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa paljon osaajia moniin eri työtehtäviin.

Lyhyiden etäisyyksien ansiosta myös työmatkat sujuvat nopeasti ja joustavasti. Työpaikkoja on Satakunnassa paljon ja tutkimuksen mukaan täällä asuvat Suomen onnellisimmat ihmiset. Toivotamme sinut tervetulleeksi Satakuntaan tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin ja mielenkiintoisiin työtehtäviin!

Selaa Satakunnassa avoinna olevia työpaikkoja

Kiinnostaako kausityö Satakunnassa?

Satakunnassa on tarjolla vuosittain runsaasti kausityöpaikkoja. Kausityö tarkoittaa työtä maatalouden ja matkailun alalla tiettyinä vuodenaikoina. Kausityön kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta 12 kuukauden ajanjaksolla. Kausitöitä ovat esimerkiksi maatalous- ja puutarha-alan työt, metsänhoitotyöt ja matkailun alaan kuuluvat työt.

Katso video kausityöstä

Lisätietoa kausityöstä maahanmuuttoviraston verkkopalvelusta

Menestystekijöitä ja osaamista

Satakunnan työelämän menestystekijöitä ovat erikoistuminen, monipuolinen elinkeinorakenne ja kansainvälisyys. Satakunta on kunnostautunut erityisesti energia-, teollisuus- ja elintarvikealan taitajina. Osaaminen synnyttää uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia markkinoille. Kaksi satamaa, lentokenttä, rautatieyhteydet ja valtatiet mahdollistavat hyvät logistiset resurssit yrityksille. Satakunnassa rohkaistaan myös yrittäjyyteen.

Satakunnassa edistetään erityisesti uusien energia- ja elintarviketeknologioiden, tekoälyn ja robotiikan käyttöönottoa. Näiden kaikkien kotipesä ja innovaatioklusterit sijaitsevat länsirannikolla.

Satakunnan osaamis- ja innovaatioklusterit:

Satakunnan osaamis- ja innovaatioklusterit:

  • Teknologiametalli-, mineraali- ja akkuklusteri
  • Automaatio ja robotiikkaklusteri
  • Energiaklusteri
  • Elintarvikeklusteri
  • Bio- ja kiertotalous
  • Meriklusteri & sininen talous
  • Elämystalous
  • Hyvinvointitalous
  • Turvallisuus ja huoltovarmuus

Satakunnan osaamis- ja innovaatioklusterit

Battery Icon

Teknologiametalli-, mineraali- ja akkuklusteri
Teknologiateollisuus on Satakunnassa vahva. Metallien jalostus, kone- ja laitevalmistus tarjoaa monenlaisia mielenkiintoisia työtehtäviä Satakunnassa. Myös meri- ja konepajateollisuus sekä metalli- ja sähkötuotteiden valmistus on Satakunnassa merkittävä työllistäjä. Uuden akkutehtaan valmistuminen Satakuntaan luo tulevaisuudessa merkittävästi uusia työpaikkoja.

Robot Icon

Automaatio ja robotiikkaklusteri
Satakunnassa ollaan ylpeitä robotiikkarannikosta. Satakunnassa on useita yrityksiä, joiden osaaminen ja kyky hyödyntää automatiikkaa, robotiikkaa ja tekoälyä on erittäin korkealla tasolla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Yli sata alueen yritystä muodostavat merkittävän robotiikka- ja automaatioklusterin ja tarjoavat runsaasti työpaikkoja. Robotiikkarannikon ydinosaamista ovat robotiikka, automaatio, kyberturvallisuus, data-analytiikka, tekoäly, IoT ja tunnistusteknologia.

Wind Power Icon

Energiaklusteri
Satakunta on maan suurin sähköntuottaja. Monipuolinen energiatarjonta ja -osaaminen antavat maakunnan teollisuudelle vahvaa kilpailullista etua ja tarjoavat runsaasti erilaisia työtehtäviä. Satakuntalaiset yritykset panostavat myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöön.

Groceries Icon

Elintarvikeklusteri
Satakunnan elintarviketuotannon vahvuus on sen monipuolisuus. Alueella on useita alan valtakunnallisia kärkiyrityksiä ja maakunnassa on pitkät perineet sopimustuotannosta. Satakuntalaisen vastuullisesti tuotetun, turvallisen ja terveellisen ruoan kysyntä on kansainvälisillä markkinoilla hyvä. Elintarvikealalla on Satakunnassa runsaasti monipuolisia työtehtäviä tarjolla.

Recycle Icon

Bio- ja kiertotalous
Kiertotalousyritykset ovat kehittäneet toimintaansa uutta osaamista ja tekniikkaa, joista on tullut Satakunnan vahvoja vientituotteita. Satakunta on yksi Suomen vahvimpia ruokamaakuntia ja tänne on kehittynyt vahva elintarviketuotannon ja -jalostuksen keskittymä, jossa on runsaasti bio- ja kiertotalouteen perustuvaa kasvupotentiaalia. Teollisuuden sivuvirtojen suuret massat mahdollistavat niiden taloudellisen hyödyntämisen.

Wave Icon

Meriklusteri & sininen talous
Satakunnan meri- ja laivanrakennusteollisuus sekä suuret satamat ovat alueella merkittäviä työllistäjiä. Sinisellä taloudella tarkoitetaan veteen liittyvää TKI-toimintaa, meriteollisuutta, meriklusteria, vesiosaamisen kehittämistä, pohjavesiä, vesien suojelua, kalataloutta, virkistystä, hyvinvointipalveluja ja vesistömatkailua. Sininen talous tarjoaa Satakunnassa monipuolisia työmahdollisuuksia.

Culture Icon

Elämystalous
Satakunnassa on tarjolla vetovoimaisia matkailupalveluja sekä laadukkaita kulttuuripalveluja. Maakunnassa järjestetään tasokkaita, kansainvälisellä tasolla tunnettuja tapahtumia, joiden merkitys alueen taloudelle on tärkeä. Luovien alojen yritykset tarjoavat mielenkiintoisia työtehtäviä koko maakunnan alueella.

Heart in hands Icon

Hyvinvointitalous
Satakuntalainen hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaaminen luovat uutta liiketoimintaa ja kehittyneitä palveluja. Sosiaali- ja terveysala on kokonaisuudessaan vahva koko Satakunnassa. Sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen määrä on korkea sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sosiaali- ja terveysalan työ- ja opiskelumahdollisuudet Satakunnassa ovat laajat. Hyvinvointitalouden jatkuva kehittyminen luo monia mahdollisuuksia työllistyä maakunnassa.

Security Icon

Turvallisuus ja huoltovarmuus
Satakunnan vahva rooli elintarvikemaakuntana on merkittävä osa koko Suomen huoltovarmuutta. Maakunnan vientivetoisuus, merkittävä energiatuotanto sekä satamien ja logistiikan rooli näiden tukena tarjoavat laajan kirjon työtehtäviä alkutuotannossa, energiasektorilla sekä logistisissa rautatie- ja maantiekuljetuksissa.

Töihin Suomeen ja Satakuntaan

Millaisen oleskelu- ja työluvan tarvitsen?

Maahanmuuttoviraston verkkopalvelusta löydät tietoa Suomessa työskentelystä ja siihen liittyvistä luvista, esimerkiksi oleskelu- ja työluvista, veroasioista ja perheenjäsenten tulosta Suomeen.

Migri: Work in Finland

Migri: Coming to Finland for work

Voit hoitaa lähes kaikki Maahanmuuttoviraston lupa-asiasi verkkopalvelu Enter Finlandissa. Palvelu ohjaa sinua eteenpäin hakemuksen täyttämisessä.

Olen EU-maan kansalainen?

EU-maan, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalaisena voit vapaasti hakea ja tehdä työtä Suomessa enintään 3 kuukauden ajan. Tämän jälkeen sinun tulee rekisteröidä oleskeluoikeutesi.

Lue lisää

Olen EU:n ulkopuolisen maan kansalainen?

Ennen kuin voit saada työntekijän oleskeluluvan Suomeen, sinulla on oltava työpaikka Suomessa.

Ensimmäistä oleskelulupaa tulee hakea ennen Suomeen saapumista.

Lue lisää täältä

Työskentely ja työelämän pelisäännöt Suomessa

Suomessa arvostetaan rehellisyyttä, täsmällisyyttä ja tasa-arvoa, joka näkyy vahvasti myös työelämässä. Työelämässä on sääntöjä ja lakeja, joita sekä työnantaja että työntekijä noudattavat. Kun asioista on sovittu etukäteen, työskentely on turvallista ja oikeudenmukaista. Eri aloilla on käytössä työehtosopimukset, jotka määrittelevät esimerkiksi vähimmäispalkat, työajat, lomat, sairausajan palkat ja irtisanomisen ehdot.

Suomalaisessa työkulttuurissa on tärkeää pitää kiinni sovituista asioista. Kun jotakin on päätetty yhdessä, työntekijät ja työnantaja olettavat, että jokainen tekee niin kuin on sovittu. Suomessa on tärkeää myös noudattaa aikatauluja. Suomen lakien mukaan kaikenlainen syrjintä työpaikoilla on kiellettyä. Työnantajan täytyy pitää huolta, että yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuvat työpaikalla.

Voit halutessasi tutustua lisää työelämän pelisääntöihin täältä, sekä täältä.

Suomessa ammattiliitot edistävät työntekijöiden oikeuksia

Suomessa ammattiliitot edistävät reilua työelämää, tasapuolista sopimista ja työpaikkojen turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Suurin osa suomalaisista työikäisistä kuuluu oman alansa ammattiliittoon. Ammattiliitoista saa hyödyllistä tietoa ja neuvoja työsuhteeseen liittyen. Ammattiliitot edistävät työntekijöiden oikeuksia ja järjestävät monipuolista koulutusta ja vapaa-ajan toimintaa jäsenilleen.

Työpaikalla ammattiliittoa ja siihen kuuluvia työntekijöitä edustaa työntekijöiden valitsema luottamusmies. Luottamusmieheltä voi kysyä esimerkiksi työehtosopimukseen liittyvistä asioista. Tarvittaessa luottamusmies toimii neuvottelijana, tiedonvälittäjänä ja sovittelijana työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Suomessa on noin 80 ammattiliittoa, ja ne kuuluvat kolmeen ammattiliittojen keskusjärjestöön: Suomen Ammattijärjestöjen keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja korkeasti koulutettujen ihmisten Akava.

Lue ammattiliitoista lisää täältä.

Ammattiliittojen alakohtaisiin ohjeistuksiin voit tutustua eri ammattijärjestöjen verkkosivuilla, esimerkiksi:

Nuori ulkomaalainen opiskelija Satakunnassa
EURES-asiantuntija palvelee alueen TE-toimistossa

EURES Suomi on osa EU/ETA-alueella toimivaa kansainvälistä rekrytointipalvelua, jonka avulla työnhakija voi saada opastusta ja neuvontaa työpaikan löytämiseen. Tuhannen asiantuntijan EURES-verkoston tavoitteena on löytää oikeat osaajat ja edistää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta EU/ETA-alueella.

EURES-työpaikkaportaalista näet avoimet työpaikat myös Satakunnassa.

TE-live on TE-toimiston palvelu, joka tuottaa livelähetyksiä verkossa

Televisio-ohjelmaa muistuttavissa TE-livelähetyksissä esitellään työpaikkoja monipuolisesti ja kiinnostavasti. TE-livessä pääset tutustumaan Satakunnassa toimiviin työnantajiin, avoinna oleviin työpaikkoihin ja koulutuksiin.

Voit katsoa tulevia lähetyksiä ja tallenteita täältä.

Vinkki: Työnhaku, työskentely ja eläminen Suomessa

Tutustu valtakunnallisiin kansainvälisille osaajille suunnattuihin TE-livelähetyksiin, joissa on tietoa Suomeen tuloon ja asettautumiseen sekä työnhakuun ja työkulttuuriin liittyvistä asioista. Jokaisessa jaksossa on myös kansainvälinen osaaja kertomassa omasta urapolustaan Suomessa.

Voit katsoa tallenteita täältä.