Skip to main content

Opiskele Satakunnassa – löydä ammattisi & kehity asiantuntijana

Satakunnassa voi löytää tulevaisuuden ammatin ja kehittyä oman alansa asiantuntijaksi. Koulutusvaihtoehtoja löytyy jokaiseen ikään ja elämänvaiheeseen. Myös aloja ja mahdollisuuksia on runsaasti. Tutustu Satakunnan monipuoliseen koulutustarjontaan.

Porin Yliopistokeskus, Satakunta

Porin yliopistokeskus

Porin yliopistokeskus on 1 400 opiskelijan, 150 asiantuntijan ja kahden yliopiston muodostama, verkostomaisesti toimiva monitieteinen yhteisö. Kampus sijaitsee Porin keskustassa Kokemäenjoen rannalla. Puuvillan alueelta löytyy myös Satakunnan suurin kauppakeskus.

Lue lisää täältä.

Yliopistot ja tutkinnot

Porin yliopistokeskuksessa toimii kaksi yliopistoa, joiden Porin yksiköissä tehdään tutkimusta seuraavilla tieteenaloilla:

Porissa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

  • diplomi-insinööri (DI) – Tampereen yliopisto, Porin yksikkö (2 v)
  • yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YTK) ja maisteri (YTM) – Tampereen yliopisto, Porin yksikkö (3 v + 2 v)
  • humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) ja filosofian maisteri (FM) – Turun yliopisto, Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma (3 v + 2 v)
  • kauppatieteiden kandidaatti (KTK) ja maisteri (KTM) – Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö (3 v + 2 v)

Kaikilla edellä mainituilla koulutusaloilla voit opiskella Porissa tohtoriksi asti.

Muut koulutusmuodot

Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi Porin yliopistokeskuksessa on tarjolla avoimen yliopiston opetusta ja täydennyskoulutusta:

  • Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opiskelemalla avoimessa yliopistossa voi tutustua yliopisto-opiskeluun ja valmentautua tutkinto-opintoihin.
  • Täydennyskoulutus tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa ja täydentää henkilökohtaista tai koko yrityksen osaamista työssäkäynnin ohella tai osana työtä. Opinnot voivat koostua esimerkiksi seminaareista, ajankohtaiskursseista tai laajemmista asiantuntija- ja erikoistumisohjelmista.
Satakunnan ammattikorkeakoulu / Satakunta University of Applied Sciences.

Satakunnan ammattikorkeakoulu – SAMK

Satakunnan ammattikorkeakoulu – SAMK on yli 6700 opiskelijan ja yli 500 työntekijän monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Länsirannikon vaikutusalueellamme olemme merkittävä osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä.

Lue lisää täältä.

Tarjoamme AMK- ja YAMK-tutkintoja päiväopiskeluna, monimuotoisesti tai verkossa. SAMK on ainoa Satakunnassa toimiva korkeakoulu, joka tarjoaa tutkinto-ohjelmia kokonaan englannin kielellä. Suomeen muuttaneille ja suomea osaaville on myös tarjolla suomeksi toteutettavia korkeakouluopintoja. SAMKista voit valmistua fysioterapeutiksi, geronomiksi, insinööriksi, kuntoutuksen ohjaajaksi, kuvataitelijaksi, merikapteeniksi, restonomiksi, sairaanhoitajaksi, sosionomiksi tai tradenomiksi. Myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille tarjoamme vähintään yhden lukukauden mittaisia opintoja englanniksi.

Hae opiskelijaksi täältä.

Modernit kampukset tukevat oppimista

SAMKin kampukset löytyvät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voi opiskella yli 30 koulutuksessa suomeksi ja englanniksi.

Porin kampus sijaitsee keskustassa, rautatieaseman ja Matkakeskuksen vieressä Asema-aukiolla. Keskeiselle paikalle rakennettu kampus tarjoaa modernin opiskeluympäristön yli 4000 suomalaiselle ja kansainväliselle liiketalouden, matkailun, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan opiskelijalle.

Rauman kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus, joka löytyy Rauman sataman tuntumasta. Raumalta voi valmistua insinööriksi, tradenomiksi tai sairaanhoitajaksi suomeksi tai englanniksi opiskellen.

Taidekoulun kampus löytyy Kankaanpäästä. Kaupungissa on pitkät taiteen tekemisen perinteet ja kampuksen tilat on suunniteltu ja rakennettu puhtaasti kuvataideopetukselle.

Huittista löytyvällä Kuninkaisten kampuksella voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon joustavasti verkossa.

Lisätietoa kampuksista löydät täältä.

DIAKin opiskelijat Satakunnassa

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jolla on kampukset kaikissa ilmansuunnissa Suomessa: Helsingissä, Pieksämäellä, Porissa ja Oulussa. Porin kampuksella opiskelee noin 400 opiskelijaa.

Diak on suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Sosiaali- ja terveysalalla DIAK on ainoa valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka voi tarjota koulutus- ja työelämäpalveluita kaikissa ilmansuunnissa. Diakissa voi suorittaa sosionomi- ja sairaanhoitajatutkinnon myös englanniksi.

Diak tarjoaa myös tulkkauksen opintoja. Tulkkauksen alalla DIAK on Suomen ainoa ammattikorkeakoulutasoisen asioimistulkkikoulutuksen järjestäjä.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintansa kautta Diak osallistuu koulutusalojensa paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen.

Lue lisää täältä.

Diakin opinnot

AMK-opinnot

Diakin Porin-kampus sijaitsee kaupungin keskustassa kävelymatkan päässä linja-auto- ja rautatieasemalta. Porin-kampuksella voi opiskella sosiaali-, terveys- ja kirkon alan tutkintoja.

Uusitut luentotilat ja modernien opiskeluympäristöjen opetusteknologia mahdollistavat luentojen taltioinnin sekä opiskelijaryhmien kokoamisen etänä samalle luennolle kaikilta Diakin kampuksilta. Kampuksen vieressä sijaitsee kaupungin urheilukeskus, jossa on mahdollista harrastaa lenkkeilyä, tennistä, uintia, luistelua, jääpalloa ja jääkiekkoa Porin Ässien areenalla. Porissa AMK-opintoja suoritetaan suomeksi. Englanninkielisiä AMK-tutkintojamme järjestetään Helsingissä.

Lue lisää täältä.

YAMK-opinnot

Englanninkielinen YAMK-tutkinto Master’s Degree Programme in Global Change and Community Development järjestetään kokonaan verkkototeutuksena. Lue lisää täältä.

DIAK järjestää monipuolisesi YAMK-tason tutkintoja suomeksi. Tutustu Diak:in opintotarjontaan täältä.

Avoin AMK

Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opiskella Diakin eri koulutusalojen opintoja. Avoin AMK sopii kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

DIAK järjestää Porissa avoimia AMK-opintoja sosiaali-, terveys- ja kirkon alalta. Lisäksi tarjoamme Suomen kielen online-kursseja.

Tutustu tarjontaan täältä.

DIAK:in opiskelijat Satakunnassa
Vaihto-opiskelija Satakunnassa

Sataedu

Sataedu kouluttaa ammattiin ja tarjoaa ammattitaitoa vahvistavaa jatko- ja lisäkoulutusta. Toimimme paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Opetuskieli Sataedussa on suomi. Sataedussa opiskelee vuosittain lähes 5 000 opiskelijaa.

Lue lisää täältä. 

Tutkinnot ja opiskelu Sataedussa.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-​, ammatti-​ ja erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta sekä monipuolista täydennyskoulutusta eri aloille. Koulutuksia järjestetään omaehtoisena koulutuksena, oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksena sekä tarpeen mukaan yritysten erilaisiin tarpeisiin. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella WinNovan keskeinen ydintehtävä.

Tutustu WinNovaan täältä

Iloinen opiskelija Satakunnassa. WinNova Koulutus.

Kansalliset SIMHE-palvelut korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille

SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -toiminnan tavoitteena on sujuvoittaa korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden ja ulkomaalaistaustaisten aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä korkeakoulun ohjautumista. SIMHE-palvelut ovat suunnuttu ensisijaisesti jo Suomessa asuville korkeasti koulutetuille tai korkeakoulutukseen pyrkiville maahan muuttaneille.

Suomessa toimii tällä hetkellä 10 SIMHE-vastuukorkeakoulua, joiden palvelut ovat maksuttomia ja avoimia kaikille Suomessa asuville maahan muuttaneille asuinpaikkakunnasta riippumatta. Satakunnan korkeakoulut eivät tarjoa SIMHE-palveluita tällä hetkellä, mutta alueen asukkaat pääsevät SIMHE-palveluiden piiriin muissa korkeakouluissa, esimerkiksi verkon välityksellä.

Henkilökohtainen ja asiakaslähtöinen ohjaus on SIMHE-toiminnan ydin, jossa kartoitetaan ohjattavan taustaa ja keskustellaan tulevaisuussuunnitelmista. Tavoitteena on auttaa hahmottamaan omaa osaamista ja vahvuuksia. SIMHE-ohjaus on laaja kokonaisuus. Siihen sisältyy opiskeluun liittyvää ohjausta ja uraohjausta sekä ohjausta aiemmin hankitun osaamisen ja tutkintojen tunnustamiseen. Kokonaisen tutkinnon suorittaminen ei ole aina tarkoituksenmukaista, kun henkilöllä on kotimaassaan suoritettu korkeakoulututkinto. Monesti riittää osaamisen päivittäminen tai täydentäminen löytämällä ohjattavan tilanteeseen sopivia opiskeluvaihtoehtoja. Neuvonta ja ohjaus on tarpeen, kun ulkomaalaistaustainen henkilö haluaa saada varmuutta omassa kotimaassaan suoritetun tutkintonsa arvosta suomalaisessa koulu- ja työelämässä.

SIMHE-vastuukorkeakoulut esittävät omia monipuolisia palvelujaan omilla verkkosivuilla. SIMHE-vastuukorkeakoulujen yhteystiedot löytyvät koottuna täältä.

Katso lyhyt esittelyvideo SIMHE-palveluista.

Ulkomaalainen toimistotyöntekijä Satakunnassa

Suomen kielen opiskelu

Suomen kielen opiskeluun on Satakunnassa useita mahdollisuuksia. Suomen kielen opintoja Satakunnassa tarjoaa muun muassa: