Skip to main content

Työnantaja, etsitkö osaajia? Tutustu kansainvälisen työvoiman rekrytointiin.

Tällä sivulla on koottuna tietoa Satakuntalaiselle työnantajalle, joka on kiinnostunut kansainvälisen työvoiman rekrytoinnista.

Kansainvälinen rekrytointi

Kansainvälinen rekrytointi tuo helpotusta akuuttiin työvoimapulaan ja varmistaa osaavan työvoiman riittävyyden tilanteissa, joissa kotimaasta ei löydy työvoimaa. Kansainväliset työntekijät voivat olla yritykselle merkittävä voimavara ja kehittää monin tavoin yritysten kansainvälistä osaamista, kielitaitoa ja kilpailukykyä. Monikulttuuriset tiimit uudistavat parhaimmillaan yritysten kulttuurituntemusta, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Monimuotoinen henkilöstö auttaa ymmärtämään erilaisten asiakkaiden tarpeita, neuvottelukulttuuria ja kauppatapoja.

Lue lisää monimuotoisuuden eduista työyhteisölle täältä

Sopiva kansainvälinen osaaja voi löytyä myös Suomesta. Korkeakoululuista ympäri Suomen valmistuu vuosittain yli 3000 eri alojen ulkomaista tutkinto-opiskelijaa, joista useat toivovat saada jäävänsä Suomeen työskentelemään ja asumaan. Ulkomailta rekrytoiminen edellyttää yleensä hieman enemmän suunnittelua kuin kotimaisen osaajan rekrytointi. Tietoa ja apua on kuitenkin saatavissa rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa.

Work In Finland Logo

Work in Finland on Suomessa toimiville yrityksille suunnattu valtakunnallinen palvelukokonaisuus, joka auttaa yrityksiä löytämään kansainvälisiä osaajia ja tarjoaa palveluja yrityksen kansainvälisen kulttuurin ja monimuotoistumisen kehittämiseen.

Lue lisää täältä

Kansainväliseen rekrytointiin valmistautuminen

Yrityksen ja työyhteisön valmistautuminen kansainvälisten työntekijöiden vastaanottamiseen on tärkeää. Riittävällä valmentautumisella tuetaan työyhteisöä ja autetaan ulkomaalaistaustaisen henkilöstön perehdyttämistä, työhön ja työyhteisöön asettautumista sekä monimuotoisuuden johtamista organisaatiossa.

Uudet kansainväliset työntekijät ja kulttuurien erilaisuus voivat tarjota positiivista synergiaa, mutta aiheuttaa työyhteisössä myös epätietoisuutta ja kohtaamisvaikeuksia. Hyvän vuorovaikutuksen elementit ja ennalta suunniteltu toimintamalli ovat tärkeitä kaikkien kannalta ja tukevat merkittävästi uuden työntekijän kiinnittymistä osaksi työyhteisöä ja yhteiskuntaa laajemminkin.

Kansainväliset työntekijät keskustelevat. Satakunta.

Tutustu palveluihin

IMAGO-valmennus

Maksuttomat IMAGO-valmennukset tarjoavat tietoa siitä, miten yritys voi erottautua työmarkkinoilla ja houkutella oikeat osaajat ja vahvistaa pitovoimaansa työntekijöiden suhteen. Valmennukset vahvistavat ymmärrystä ja kehittävät taitoja rekrytointiosaamisessa, yritysten imagovahvuuksien tunnistamisessa, monimuotoisen yrityskulttuurin ja kiinnostavan työnantajamielikuvan kehittämisessä.

Lue lisää täältä

Talent-rahoitus

Talent-rahoitus sopii pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun luomalla sitä tukevia työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä sekä kykyä kasvattaa kansainvälisten osaajien määrää suomalaisissa yrityksissä. Rahoitus mahdollistaa yritysten oman organisaation henkilöstön kansainvälistymiseen liittyvien kyvykkyyksien parantamiseen. Rahoitettavien toimenpiteiden tavoitteena on henkilöstön kansainvälistymistaitojen lisääntyminen.

Lue lisää täältä

Kansainvälisen työyhteisön johtamisen mentorointiohjelma

Kansainvälisen työyhteisön johtamisen mentorointiohjelmassa kehität yrityksesi sisäisiä taitoja ja valmiuksia kohti kansainvälisyyttä. Sparraile mentorisi kanssa mm. seuraavien kysymysten parissa: Mitä on esihenkilöosaaminen kansainvälistyvässä maailmassa? Miksi ja miten rekrytoida kansainvälinen osaaja? Miten työyhteisöä johdetaan ja tuetaan muutoksessa? Miten henkilöstön kansainvälistyminen edistää yrityksen kilpailukykyä?

Lue lisää täältä

Hyödynnä Satakunnan oppilaitosten tarjoamat työyhteisöille räätälöidyt valmennukset monikulttuurisen työyhteisön kehittämiseen:

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijat kouluttavat ja valmentavat työyhteisöjä monikulttuurisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyen. Yhteydenotot: Ilse Vogt, ilse.vogt@diak.fi.

Lue lisää täältä

Sataedu

Tutustu Sataedun valmennuksiin vastaanottaville työyhteisöille:

Lue lisää täältä

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Tutustu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan koulutus- ja valmennuspalveluihin.

Lue lisää täältä

Kansainvälinen rekrytointiprosessi ja kansainvälisen osaajan löytäminen

Kansainvälisessä rekrytointiprosessissa on usein otettava huomioon sellaisia asioita, joita kotimaisen työvoiman rekrytoinnissa ei tarvitse huomioida. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset lupa-asiat, joiden on oltava hoidettuna ennen kansainvälisen osaajan saapumista Suomeen.

Kansainvälisen rekrytoinnin tueksi on saatavilla monia julkisia ja yksityisiä palveluja, jotka tukevat yrityksiä kansainvälisten rekrytointien toteuttamisessa.

Kansainväliset työntekijät kättelevät. Satakunta.

Tutustu koko Suomessa toimiviin kansainvälisen rekrytoinnin palveluihin

Kansainvälisen rekrytoinnin opas

Kansainvälisen rekrytoinnin opas kertoo kattavasti ja selkeästi koko kansainvälisen rekrytoinnin prosessista. Oppaaseen on koottu olennaisia asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon kansainvälisessä rekrytoinnissa.

Tutustu oppaaseen täällä

Migri työnantajille

Maahanmuuttoviraston verkkopalveluun on koottu kattavasti tietoa, neuvoja, ohjeita ja hyödyllisiä linkkejä kansainväliseen rekrytointiin liittyvistä työnantajan velvollisuuksista ja roolista kokonaisprosessissa. Palvelusta saat reaaliaikaista neuvontaa ja ohjatut reitit eri viranomaispalveluiden sähköiseen asiointiin.

Lue lisää täältä

Work in Finland – kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta

Work in Finlandin kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta auttaa Suomessa toimivia työnantajia ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijoilla on kattava ymmärrys kansainvälisen rekrytoinnin kokonaisprosessista ja viranomaisten kanssa selvitettävistä asiakokonaisuuksista. Saat ajantasaista tietoa viranomaisprosesseista, ulkomaisen työntekijän palkkaamisesta, oleskeluluvista sekä asettautumiseen liittyvistä asioista välittömästi. Kansainvälisen rekrytoinnin keskitetty valtakunnallinen työnantajaneuvonta tarjoaa työnantajille maksutonta neuvontaa kansainväliseen rekrytoinnin prosessin kaikissa vaiheissa. Työnantajaneuvontamme palvelee valtakunnallisesti arkisin klo 9–15, puh. 0295 016 770 tai sähköpostilla tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi.

Lue lisää täältä

EURES

European Employment Services (EURES) on julkinen eurooppalainen yhteistyöverkosto ja palvelu, joka tuo yhteen työnantajat ja työntekijät Euroopan alueella. Rekrytoinnissa auttaa noin 1000 työnvälitykseen erikoistunutta ja eurooppalaiset työmarkkinat tuntevaa asiantuntijaa, jotka käynnistävät tarvittaessa rekrytoinnin kohdemaassa. EURES välittää vuosittain 50 000 työntekijää maasta toiseen.

​​Maksuttomat EURES palvelut löydät paikallisesta TE-toimistosta. Ota yhteyttä Satakunnan EURES-asiantuntijoihin täältä.

Lue lisää täältä

Työmarkkinatori

Voit julkaista avoimen työpaikan kansainväliselle osaajalle Työmarkkinatorilla ja saada julkaisun samalla näkyviin myös Work in Finland -sivuston avoimiin työpaikkoihin. Työmarkkinatori tarjoaa myös lisätietoa kansainvälisen osaajan rekrytoinnista.

Ohjeita ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen

Lue lisää täältä

TE-Live

Televisio-ohjelmaa muistuttavissa TE-livelähetyksissä sinulla on mahdollisuus esitellä avoimia työpaikkoja monipuolisesti ja kiinnostavasti. Huomaa, että TE-livelähetystä on mahdollista hyödyntää myös kansainvälisessä rekrytoinnissa.

Lue lisää täältä

Ota yhteyttä Satakunnan TE-toimiston asiantuntijoihin

Rekrytoiva teknologiateollisuuden ammattitaidon testaus

Rekrytoivalla teknologiateollisuuden ammattitaidon testauspalvelulla tuetaan kansainvälisten ammatti- ja erityisosaajien rekrytointia teknologiateollisuuden toimialoille Suomeen EU- ja ETA-maista. Päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka.

Ammattitaidon testauksen palvelukokonaisuuteen voidaan sisällyttää:

  • Työpaikkojen markkinointi ja rekrytointitoimet lähtömaassa
  • Kansainvälisten työnhakijoiden ammatillisen osaamisen tunnistaminen
  • Kieli-, yhteiskunta- ja kulttuurikoulutusta rekrytoitaville osaajille
  • Puolison tukipaketti
  • Vastaanottavan työyhteisön valmentamista

Lue lisää täältä

Ota yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen: Laura Koivisto, Satakunnan ELY-keskus, laura.koivisto@ely-keskus.fi

Rekrytoiva sotealan lähtömaakoulutus EU-/ETA-maat

Sotealan rekrytoivalla lähtömaakoulutuksella haetaan ohjatusti EU-/ETA-maista hoiva-avustajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja erikoislääkäreitä työnantajien tarpeisiin.

Rekrytoivalla lähtömaakoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, joka järjestetään ulkomailta rekrytoitavalle osaajalle. Koulutus sisältää tutustumista ja perehdytystä tulevaan työpaikkaan, työelämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin Suomessa sekä suomen tai ruotsin kielen opetusta tavoitteena saavuttaa kielitaidon tavoitetaso.

Palvelukokonaisuuteen voidaan sisällyttää:

  • Työpaikkojen markkinointi ja rekrytointitoimet lähtömaassa
  • Kieli-, yhteiskunta- ja kulttuurikoulutusta rekrytoitaville osaajille
  • Puolison tukipaketti
  • Vastaanottavan työyhteisön valmentamista
  • Laillistamisprosessin kustannukset

Lue lisää täältä

Ota yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen: Laura Koivisto, Satakunnan ELY-keskus, laura.koivisto@ely-keskus.fi

Tutustu Satakunnassa paikallisesti toimiviin kansainvälisen rekrytoinnin palveluihin

International House Rauma

International House Rauma tarjoaa paikallisille yrityksille kattavasti ohjaus- ja neuvontapalvelua kansainväliseen rekrytointiin. International House Rauma tukee työntekijöiden löytämisessä ja rekrytoinnissa, kertoo kansainvälisen osaajan palkkaamiseen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista, edistää yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, opastaa mistä saat apua olemassa olevan henkilöstön vastaanottavuuden kehittämiseen ja tukee palkkaamasi osaajan työajan ulkopuolista asettautumista.

Lue lisää täältä

Ota yhteyttä: international@rauma.fi

International House Rauma Logo
Avaa Työnantajalle-esite

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova työelämäpalvelut kansainvälistymiseen

WinNovan Työelämäpalvelut tarjoaa työelämää kehittäviä, yksilöllisiä ja joustavia osaamisen palveluita, myös kansainvälisille ja kansainvälistyville työyhteisöille. Kansainvälisissä rekrytoinnin hankkeissa WinNova on mukana silloin, kun henkilöstöä rekrytoidaan Suomeen. WinNova etsii ensisijaisesti osaajia yhteistyössä EURES-työvoimapalveluiden kautta Euroopan unionin jäsenvaltioista, mutta rekrytointia toteutetaan myös kolmansista maista eri yhteistyökumppanien, kuten henkilöstöpalveluyritysten, kanssa. WinNova toteuttaa sekä lähtömaakoulutuksia (mm. suomen kielen alkeet, työelämätietous) että pätevöintejä, mutta myös ammatillista tutkintokoulutusta, jolloin koulutusmuoto on pääsääntöisesti oppisopimus. Tällöin tutkintokieli on suomi.

WinNovasta voi tilata suomen kielen opetusta, ”Työpaikkasuomea”. Työpaikkasuomi -koulutuksen tavoitteena on parantaa työntekijöiden valmiuksia selviytyä suomen kielellä työssään ja erilaisissa viestintätilanteissa. Työpaikkasuomea toteutetaan eri tavoin: TäsmäKoulutus on tarkoitettu Suomessa jo työskenteleville ulkomaalaisille, RekryKoulutus Suomeen rekrytoitaville työntekijöille ja MuutosKoulutus irtisanottaville maahanmuuttaneille. TE-hallinnon osuus kustannuksista: RekryKoulutus 70%, TäsmäKoulutus 50%-70%, MuutosKoulutus 80%. Loppuosa jää työnantajan kustannettavaksi.

WinNova tarjoaatyönantajan tarpeen mukaan englannin kielen opetusta räätälöidysti suomenkielisille työntekijöille, joilla on tarvetta laajentaa englannin kielen osaamistaan kansainvälistyvässä työyhteisössä.

Lisätiedot ja yhteydet: tyoelamapalvelut@winnova.fi

Linkkejä:

https://www.winnova.fi/en/

https://www.winnova.fi/tyoelamalle/osaamista-henkilostolle/#kvrekrytointi

https://www.winnova.fi/tyoelamalle/osaamista-henkilostolle/#tyopaikkasuomi

Sataedu

Sataedu auttaa kansainvälisesti rekrytoivia yrityksiä tarjoamalla koulutuksia Suomeen tuleville työntekijöille lähtömaassa ja Suomessa sekä valmentamalla yrityksen johtoa ja koko työyhteisöä. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan aina yrityksen tarpeiden mukaan.

Sataedu tarjoaa monipuolista koulutusta lyhyistä luennoista pitkiin, jopa usean vuoden kestäviin koulutusprojekteihin ja valmennusohjelmiin. Pitkä kokemus ja laaja kielivalikoima on tehnyt Sataedusta luotetun kielikouluttajan.

Lue lisää täältä

Satakunnan Ammattikorkeakoulu

Satakunnan Ammattikorkeakoulussa opiskelee satoja kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Jos haluat tarjota Satakunnan Ammattikorkeakoulun kansainvälisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja, ota yhteyttä SAMKin yrityslinjaan: 02 623 4800; yrityslinja@samk.fi

Lue lisää täältä

SAMK: Should I stay or should I go -hanke

SAMK vahvistaa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työnhakuosaamista sekä satakuntalaisten yritysten kv-rekrytointivalmiuksia Should I stay or should I go –hankkeella (2023–2024). Hankkeessa toteutetaan rekrytointia edistäviä toimia yritysten parissa sekä työnhakua tehostavaa ohjausta SAMKin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden keskuudessa. Tavoitteena on rohkaista työnantajia rekrytoimaan kv-opiskelijoita aiempaa enemmän ja siten saada yhä useampi kv-osaaja jäämään Satakuntaan valmistumisen jälkeen.

Ohjaus- ja markkinointitoimenpiteiden lisäksi hanke tuo Satakunnan työnantajien ja kv-opiskelijoiden käyttöön SAMKissa kehitetyn Youragent.fi -rekrytointi- ja työnhakupalvelun. Lopuksi hankkeessa koostetaan sekä ohjaustoimenpiteisiin että Youragent-palveluun liittyvät parhaat käytänteet, jotka ovat siirrettävissä Satakunnan kaikkien koulutusorganisaatioiden käyttöön.

Hankkeen yhteystiedot:
Hanna Rissanen, projektipäällikkö
hanna.rissanen@samk.fi

SAMK: Welcome to Work -hanke

Welcome to work! -hankkeen (2023–2025) päätavoitteena on lisätä Satakunnan alueen sosiaali- ja terveysalan pienyrittäjien tekemiä rekrytointeja kohteena ei suomea äidinkielenään puhuvat sotealan opiskelijat ja ammattilaiset. Tärkeä toimenpide on lisätä kieli- ja kulttuuritietoisuutta, jotta ulkomaalaistaustaisten sotealan ammattilaisten olisi helpompi tulevaisuudessa työllistyä. Tavoitteena on tehdä Satakunnasta vetovoimaisempi maakunta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Lisäksi tavoitteena on jalkauttaa jo hankkeen aikana satakuntalaisten sosiaali- ja terveysalan yrittäjien ja koulutusorganisaatioiden välille yhteinen toimintamalli; luoda polkuja työelämään ja vahvistaa sote-alan yrittäjien osaamista ja mahdollisuuksia työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä.

Tuloksena saadaan monikulttuurisia työpaikkoja, jotka mielellään ottavat kansainvälisiä opiskelijoita opintojen aikana harjoitteluun ja myöhemmin myös työllistävät. Opiskelijoiden valmistuttua heille on töitä tarjolla eripuolilla Satakuntaa monikulttuurisissa yrityksissä. Satakunnan vetovoimaisuus kasvaa. Hankkeen aikana tästä tehdään mallinnus, jota voidaan hyödyntää myös julkisella sektorilla. Hanke tukee Satakunnan sotealan yrittäjien sekä kansainvälisten sotealan opiskelijoiden työhyvinvointia. Hanke tuottaa uutta osaamista yrityksille sekä työpaikkoja valmistuneille opiskelijoille. Toimenpiteet lisäävät osaamista ja työllistymisvalmiuksia. Hankkeessa pyritään löytämään uusia ratkaisuja ja toimintatapoja, kansainvälistymään sekä levittämään hyviä malleja.

Hankkeen yhteystiedot: Sari Lintukorpi, projektipäällikkö / sari.lintukorpi@samk.fi

Yksityiset yritykset apuna kansainvälisessä rekrytoinnissa

Henkilöstöpalvelualan yritykset tarjoavat kattavia palveluja kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja asettautumiseen.

Suomen yksityiset Eures-toimijat auttavat kansainvälisessä rekrytoinnissa myös Satakunnassa. Löydät ne täältä.

Tutustu Henkilöstöala HELA ry:n laatimaan Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden vastuullinen rekrytointi -ohjeistukseen.

Asettautumisessa tukeminen

Yhtä tärkeää kuin rekrytointiin valmistautuminen ja itse rekrytointiprosessi, on varmistua siitä, että Suomeen muuttanutta työntekijää autetaan asettautumaan Suomeen ja uuteen asuinpaikkakuntaan. Asettautumispalveluiden tavoite on helpottaa uuden työntekijän ja tämän mukana mahdollisesti muuttavan perheen sopeutumista uuteen yhteiskuntaan ja muuttuneeseen elinympäristöön. Asettautumisella on suuri merkitys myös työssä viihtymisen ja työntekijän pysyvyyden kannalta. Asettautumisen tueksi on tarjolla niin yksityisiä kuin julkisia palveluita.

Mies ja poika istuvat nuotiolla. Satakunta.

Valtakunnalliset palvelut

Kohti Suomea -palvelu

Ulkomailta rekrytointi voi olla helppoa ja sujuvaa, kun apuna on asettautumispalveluiden ammattilainen. Tämä säästää yrityksen resursseja ja varmistaa, että uuden työntekijän alkutaival on mahdollisimman vaivaton. Suomeen saapuvan työntekijän ja hänen perheensä asettautumiseen voi nyt saada tukea jopa 80%. Palvelun tuottaa Oy Finland Relocation Services Ab Ltd.

Tutustu Kohti Suomea -palvelun eri palvelupaketteihin täältä.

Työpaikkasuomi -kielikoulutus

Työpaikkasuomi-koulutuspalvelu edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen kielellä. Koulutuksessa keskitytään työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintä- ja asiakaspalvelutilanteisiin ja esimerkiksi yrityksen työturvallisuus- ja perehdytysmateriaaliin.

​​​​Koulutuksen sisältö, kesto ja toteutustapa räätälöidään yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan. Se soveltuu kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin sekä yrityksissä että julkisella sektorilla.

Lue lisää täältä

Ota yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen: Olli Sipilä, Satakunnan ELY-keskus, olli.sipilä@ely-keskus.fi

Kielibuusti

Kielibuusti -verkkoportaalista löytyy tietoa niin kielen oppijoille kuin kansainvälisten osaajien kanssa työskenteleville työnantajille. Kielibuusti -verkkoportaalista saat tukea kielitietoisuuden lisäämiseen työyhteisössä sekä konkreettisia työkaluja kansainvälisen työntekijän suomen tai ruotsin kielen oppimiseen.

Lue lisää täältä

Paikalliset palvelut Satakunnassa

MONIPORI

MONIPORI palvelee kansainvälisiä osaajia asumiseen, työhön, opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Apua on saatavilla myös viranomaisten kanssa asiointiin. MONIPORI:ssa autetaan missä tahansa arjen pulmassa.  MONIPORIN palvelupiste ja help-desk sijaitsevat Porissa.

Lue lisää täältä

MONIPORI Logo
Avaa MONIPORIn esite

International House Rauma

Rauman seudulla International House Rauma palvelee maksutta asettautumiseen, työhön, koulutukseen ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. Palvelut on tarkoitettu kaikille kansainvälisille asukkaille sekä heille, jotka vasta suunnittelevat muuttoa Raumalle.

Lue lisää täältä

International House Rauma Logo
Avaa Maahanmuuttajalle-esite

Ohjaamo Pori

Alle 30-vuotiaat voivat saada maksutonta ohjausta ja neuvontaa työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa myös Ohjaamosta. Ohjaamo auttaa muun muassa opiskeluun, työnhakuun ja asunnon etsimiseen liittyen.

Lue lisää täältä

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys

Satakunnassa toimii Monikulttuuriyhdistys, joka on maahanmuutto- ja monikulttuurisuusasioiden asiantuntija. Kaikille avoin Kansainvälinen Kohtaamispaikka sijaitsee Porissa. Yhdistys järjestää kaiken ikäisille monipuolista ryhmätoimintaa ja tapahtumia, perhekahvilaa ja suomen kielen opetusta. Saat tietoa kulttuurista ja työelämän käytännöistä sekä apua työnhakuun ja opiskeluun liittyen.

Tutustu koko perheelle suunnattuun toimintaan täällä.

International Professionals Finland ry

International Professionals Finland Ry (lyhyesti InterProFinland) on yhdistys, jonka tavoitteena on räätälöidyn ohjauksen tarjoaminen ja yhteistyömahdollisuuksien luominen kansainvälisille ammattilaisille.

Lue lisää International Professionals Finland ry:n toiminnasta.